Ιακωβίδου 34 Πάτρα, 26334
Τηλ.: 2610277138

Σχολή Αναγνωρισμένη από το Κράτος
Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Royal Academy of Dance
Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Contemporary Dance Association
Μέλος Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.